Koalicja:

 

Inicjatywa Polska

www.inicjatywa20.pl
 

Partia Zieloni

www.partiazieloni.pl
 

Partia Kobiet

www.partiakobiet.com.pl
 

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

www.jaruga-nowacka.pl
 

Stowarzyszenie "Równość i Nowoczesność"

www.fb.com/rownoscnowoczesnosc
 

Fundacja Feminoteka

www.feminoteka.pl
 

Krytyka Polityczna

www.krytykapolityczna.pl
 

RÓWNOŚĆ.INFO

www.rownosc.info
 

Kongres Kobiet

www.kongreskobiet.pl
 

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

www.lyszczynski.com.pl
 

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej

www.swor.pl
 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

www.federa.org.pl
 

Głosy Przeciw Przemocy

www.glosyprzeciwprzemocy.pl
 

Chcesz się zaangażować?

zaangażuj się